Wat de ATG-label?

De vrijwillige technische goedkeuring (ATG) verstrekt een technisch advies, met inbegrip van een beschrijving en de technische eigenschappen. Een ATG is een gunstige beoordeling van één bepaald bouwproduct van één fabrikant voor een welbepaalde toepassing.

Ze moet het de gebruiker mogelijk maken de overeenkomstigheid van de op de bouwplaats afgeleverde producten met de bestaande goedkeuring te controleren. ATG's worden afgeleverd voor producten, waarvoor geen productnormen bestaan. Het betreft dan ook voornamelijk systemen, innovatieve producten en producten die uit meerdere componenten bestaan. Een ATG wordt in principe afgeleverd op basis van een goedkeuringsleidraad. Dergelijke leidraad wordt opgesteld door deskundigen van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb) en vormt een beoordelingsbasis voor bouwproducten. 

Daar bovenop komt meestal een certificatie, wat betekent dat een door de BUtgb gemandateerde certificatie instelling met een vastgestelde frequentie extern toezicht uitoefent over de conformiteit van de productie met de gepubliceerde goedkeuring. Deze toetsing of controle wordt beschreven in een conventie die bij het verlenen van de ATG opgesteld wordt. In deze overeenkomst wordt aangegeven hoe de fabrikant zijn eigen controle op de productie organiseert en welke externe proeven hierbij zullen uitgevoerd worden. 

De technische keuring ATG is beschikbaar middels een PDF-bestanden met de omschrijving van het product.  Echter, als het ATG-document niet beschikbaar is, aarzel dan niet om contact op  te nemen via het onderstaande formulier of per telefoon: 32 (4) 246 32 49

 


Naam * :  
Voornaam * :  
Adres * :  
Postcode * :  
Plaats * :  
E-mail * :  
Telefoon * :  
Fax :  
Inschrijving nieuwsbrief  
Bericht :  
De cijfers in het veld kopiëren  
     

* : verplicht veld