De thermische geleidbaarheid

De thermische geleidbaarheid of warmtegeleidingcoëfficiënt (symbool λ) is een materiaalconstante die aangeeft hoe goed het materiaal warmte geleidt.

Dit is afhankelijk van de temperatuur, dichtheid en vochtgehalte. Elk materiaal heeft een andere geleidbaarheid.

In tegenstelling tot R-waarde geldt voor thermische geleidbaarheid hoe lager, hoe beter. De thermische geleidbaarheid is materiaal-afhankelijk en is dus feitelijk bepalend voor de mate waarin een materiaal isoleert. Naast de R-waarde hebben we ook nog de U-waarde, die niets meer is dan het omgekeerde (U=1/R) van de R-waarde.

µ In tegenstelling tot de R-waarde, geldt voor de U-waarde hoe lager, hoe beter.


Zie de vergelijkende tabel van de verschillende materialen van dezelfde dikte voorbereid door Ecobati.Zie de vergelijkende tabel van de verschillende materialen van dezelfde dikte opgesteld door Ecobati.

.